Reumatische voet

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan tweehonderd verschillende aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Hiertoe behoren voornamelijk ziekten van de gewrichten en bindweefsel.

De hoofdgroepen zijn:

 • ontstekingsreuma:(b.v reumatoïde artritis, artritis psoriatica)
 • systeemziekten:(b.v. spierreuma: polymyalgica rheumatica, sclerodermie)
 • arthrose: slijtage van gewrichten door overbelasting of ouderdom
 • weke delen reuma: pijn in spieren, pezen, gewrichten en of banden om de gewrichten (b.v. fybromyalgie, bursitis)
 • overige aandoeningen: gewrichtsaandoeningen die niet onder de hoofdgroepen vallen als jicht en acute reuma

De meest bekende en voorkomende vorm van reuma is wel de ontstekingsreuma: reumatoïde artritis (R.A.), die ik hier kort wil bespreken. R.A. is een chronische gewrichtsontsteking die op alle leeftijden kan ontstaan, vaker bij vrouwen dan bij mannen. De ziekte kent een grillig verloop: perioden met pijn afgewisseld met perioden met minder klachten.

Verschijnselen:

 • ochtendstijfheid
 • vage klachten: algehele malaise
 • moeheid
 • gebrek aan eetlust
 • vermagering
 • versterkte transpiratie handen en voeten
 • later stadium: gewrichtsklachten die meestal beginnen met zwelling in vingergewrichten
 • blijvende spoelvormige gewrichtszwellingen
 • reumaknobbels
 • roodverkleuring van de huid aan palmzijde van handen
 • standsafwijkingen
 • verlies van gevoel: neuropatische klachten, krachtsvermindering

De oorzaak van deze reuma is nog niet bekend. Wel speelt erfelijkheid mee, ontregeling van eigen weerstand en hormonen.

Reumapatienten hebben vaak klachten ten gevolge van afwijkingen aan de gewrichten.
De voet is bij reumapatienten een kwetsbaar onderdeel van het lichaam.

Door het ontstaan van evt. standsafwijkingen kunnen er ongewenste likdoorns en/of eeltlokaties ontstaan die pijn kunnen veroorzaken waardoor het lopen wordt bemoeilijkt.

Dit alles kan weer een beperkte bewegingsmogelijkheid tot gevolg hebben.

Doordat de tenen vaak in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen kunnen er ook allerlei nagelafwijkingen ontstaan:

De nagelafwijkingen die kunnen ontstaan zijn:

 • verkleuring van de nagels
 • verdikking of juist verdunning van de nagels
 • brokkelige nagels
 • eeltvorming onder de nagels
 • nagels kunnen ruw, ondoorzichtig, bros worden, splijten en daardoor gevoelig zijn voor een schimmelinfectie

Therapie

De voetverzorging, bij een reuma aandoening als R.A., is van belang ter voorkoming van complicaties. Als medisch pedicure, met aantekening reumatische voet, werk ik met veilige apparatuur speciaal geschikt voor dit type risicovoet. Dit geldt ook voor de producten die ik gebruik. Tijdens de voetverzorging worden uw voetproblemen behandeld en zal ik jaarlijks, indien nodig vaker, een screening doen; dit houdt in het maken van een blauwdruk; deze zegt iets over het voettype, de standsverandering en drukpunten. Daarnaast test ik het gevoel in uw voeten en geef ik een beoordeling over de doorbloeding en conditie van uw voeten.
Als medisch pedicure kan ik m.b.v. mijn specialisaties b.v. het maken van orthese’s of door het toepassen van vilttechniek uw voetklachten veilig en doeltreffend behandelen. Ook uw schoeisel kan worden geinspecteerd waaruit een advies kan volgen dat uiteraard geheel vrijblijvend is.

Ieder type reuma heeft zijn eigen specifieke voetzorg. Daarnaast kan ik indien noodzakelijk, in overleg met u, contact opnemen met een podotherapeut, en orthopedisch schoenmaker, een huisarts of voetenpoli. De zorg wordt op deze manier gecoördineerd.

In verband met bovenstaande complicaties is het raadzaam om regelmatig, ook als er geen voetklachten zijn, naar een professionele medische pedicure te gaan voor de reumatische voet.

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar! Komt u voor de eerste keer bij een pedicure (Reumatische voet) en heeft u een verwijsbrief van de huisarts dan kunt u die samen met de nota opsturen naar uw zorgverzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen kunt u de nota declareren.